Albania Leasing është një institucion financiar jo-bankar, i licensuar nga Banka e Shqipërisë, për të kryer aktivitetin e Qirasë Financiare (Financial Leasing).

Albania Leasing është një shoqëri aksionere e formuar nga :

Korporata Islamike për Zhvillimin e Sektorit Privat (ICD) është një institucion financiar zhvillim multilateraldhe është pjesë e (IDB), Grupin e Bankës Islamike për Zhvillim. ICD është themeluar në nëntor 1999 për të mbështetur zhvillimin ekonomik të vendeve anëtare të saj nëpërmjet sigurimit të financave përprojektet e sektorit privat, promovimin e konkurrencës dhe sipërmarrjes, duke ofruar shërbime këshillimore për qeveritë dhe inkurajuese të investimeve ndërkufitare.

  • +355 4 4500394
  • Rr. Asim Zeneli, Nr. 12, Kati II, Tiranë, Albania

Contact Albania Leasing now...