A.M.G sh.pk është një kompani private e themeluar nga vëllezërit Goxha me zyra të vendosura në Tiranë, Shqipëri. Kompania është themeluar në 2001 si rezultat i kërkesës në rritje të tregut lokal për ushqime të ngrira cilësore. Akullore është produkti i parë që kompania filloi aktivitetin dhe me një prej markave kryesore të akullore Algida, të zotëruar nga gjigandi Unilever.

A.M.G sh.p.k është një importues dhe shpërndarës i besuar i produkteve me cilësi të ngrirë dhe e specializuar në akullore, produkte të bukës, mish derri, pulave, prodhimeve te detit dhe perimeve. Si një nga importuesit kryesorë të industrisë së ngrirë në Shqipëri, ne mbajmë shumë prej markave kryesore të botës, si Algida, Ioniki, Yupik dhe Siblou etj. Të gjitha këto marka plotësojnë ose tejkalojnë standardet globale të cilësisë, si në siguri dhe higjienën e ushqimit.

  • + 355 47800 059
  • Rr.Tirane-Durres. Km.6 Kashare, Tirane, Albania