Hızlı İletişim: +355 42 200 700
Giriş

Të nderuar anëtarë të ATTSO,

Në datat 4-5 mars 2019, do të zhvillohet workshop’i kombëtar për bizneset për tematikat e rishikuara të konventës PEM dhe rregullave të origjinës-RoO, e organizuar nga GIZ/ORF FT.

Qëllimi i këtij workshopi është prezantimi dhe njohja me procedurat doganore sa i takon Konventës PEM, rregullat e origjinës dhe eksportuesi i miratuar.

Bashkalidhur mund te gjeni te detajuar programin e workshop’it.

Përsa i perket orës, vendit dhe axhendës do ju përcillet në ditet në vijim.

Të interesuarit mund të konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre deri me datë 25 Shkurt 2019 në adresen eranda.begaj@giz.de ose info@attso.al.

Me respekt,

GIZ. Ftese

Share This: