Hızlı İletişim: +355 42 200 700
Giriş

Oda  Statüsü

Oda statüsü,  Odanın organize şekli , gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine, kuruluş ve teşkilatlarına, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar.