Misyonumuz

  • İç ve dış paydaşları ile ulusal ve uluslararası kıyaslamalar, araştırmalar ışığında, bilgi, politika ve sistemler oluşturarak;
  • Sanayi ve ticaret şirketlerine yüksek değer katan yenilikçi hizmetler sunarak, sanayi ve ticaretimizin sürdürülebilir gelişmesini desteklemek;
  • Üyelerinin imajını yücelterek, karar vericilere mevzuat oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak sanayi ve ticaret altyapısı ve iklimini pozitif yönlendirmektir.

Vizyonumuz

Sanayi ve ticaret iklimini yönlendiren etkili bir paydaş olarak, sanayi şirketlerimizin sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk ve Arnavutluk sanayi ve ticaretteki gücünü dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmaktır.

Kalite Politikası

Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, kamu vicdanını gözeterek; üyelerinden gelen talepler, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde müşteri beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.

Arnavutluk özel sektörünün ulusal ve uluslararası alanda en önemli temsilcilerinden biri olan Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, değişen dünya koşullarında kurumsal varlığını ve özel sektörü temsil iddiasını devam ettirebilmek ve üyelerinin rekabet gücünü arttırabilmek için organizasyon ve faaliyetlerini, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik ve proaktif bir yapıya kavuşturmayı ve bu çerçevede;

  • Sürekli gelişme düşüncesiyle misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi,
  • Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı ve gerekli kaynakları ayırarak bu planları hayata geçirmeyi,
  • Üyelerinden gelen talepleri de göz önüne alarak çağın gereklerine uygun yeni fonksiyon, görev ve ürünler geliştirmeyi,
  • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi,
  • Ürettiği hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlamayı,
  • Takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı,
  • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi

ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları ve üyeleri ile beraber gerçekleştirebilen bir “Hizmet Kurumu” anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.

Kurumsal Değerler

Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası; tüm çalışmalarında evrensel etik değerleri, sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten şeffaf, katılımcı, tutarlı, güvenilir, kararlı, gerçekçi ve yenilikçi bir kuruluştur.