Strategjia jonë është të kemi frymë leadershipi në çdo nivel organizativ, në mënyrë që të rritemi profesionalisht. Fokusi jonë është një plan pune fitimprurës për të qënë lider, të krijojmë strandartin dhe të udhëheqim tregun. Të gjitha këto arrihen duke përvetësuar dhe zhvilluar vlerat bazë të kompanisë për të plotësuar Vizionin e Fondit.