1971 yılında kurulmuş olan DOLSAR, çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri sunmakta olan, müteahhit ve imalatçı firmalardan tamamen bağımsız bir kuruluştur. DOLSAR, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden enerji üretimine, çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarından ulaştırma yapıları ve binalara kadar bir çok alanda önemli tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş, sunduğu hizmetleri başarı ile yerine getirmiştir.

DOLSAR’ın inşaat, elektrik, makina, jeoloji, çevre, ziraat, meteoroloji ve orman mühendisleri, mimarlar, ekonomistler, bölge/şehir plancıları, sosyologlar gibi çeşitli disiplinlerden oluşan tecrübeli uzman kadrosu, aralarında Türkiye ve dünya çapındaki büyük projelerin de bulunduğu birçok projenin, planlama safhasından işletmeye alma safhasına kadar çeşitli aşamalarında görev almışlardır.

  • +90 312 417 90 00
  • DOLSAR Binası, Kennedy Caddesi No: 43 Kavaklıdere, Ankara, 06660, Turkey

Contact Dolsar Muhendislik now...