Hızlı İletişim: +355 42 200 700
Giriş

21.12.2018 tarihinde, Arnavutluk – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) kuruluşunun 4. yıldönümünü kutladı. Bu vesileyle, ATTSO üyeleri ile yapılan anket sonuçları ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Ankette, ATTSO üyeleri, Arnavutluk’taki iş ortamı hakkındaki görüşleri ve bu yılki beklentileri ile ilgili soruları yanıtlamışlardı.

Söz konusu toplantı çerçevesinde düzenlenen panelde, Arnavutluk Başbakan Yrd. Sn. Senida Mesi, Ekonomi ve Maliye Bakan Yrd.  Sn. Albana Shkurta, Türkiye Büyükelçisi Sn. Ahmet Yörük ve ATTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Seyhan Pencablıgil  konuşmacı olarak yer aldılar.

Anketteki en önemli bulgu, Arnavutluk’taki iş ortamının bu yıl nötr olarak çıkmasıydı. Üyelerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin bazıları ise; yargının yavaş işlemesi, bürokrasi, adil olmayan rekabet ve piyasadaki tekeller şeklinde ortaya çıktı. ATTSO üyelerinin çoğu, 2018 yılında yatırımlarını arttırmış olup, bir sonraki yıl için da aynı performansı beklemektedirler. Dolayısıyla, şirketlerdeki çalışan sayısı da artış göstermiştir.

Ankette katılanlar; hükümetin, küçük işletmelerin vergilerini yeniden gözden geçirmesi, küçük işletmer için vergi ödemenin seviyesini artırması, e-Albania web sayfasındaki yeni hizmetler sunulması konularında yaptığı girişimleri ve hükümet – ATTSO arasındaki iletişimi olumlu yönde değerlendirmişlerdir. 

İşletmeleri en çok etkileyen ve değiştirmek istedikleri vergiler ise; gelir vergisi ve K.D.V. dir.  Nitelikli personel bulma açısından sıkıntı yaşayan üyeler, yüksek vergiler, düşük ekonomik büyüme ve sık sık değişen mevzuat  düzenlemeleri  olumsuz faktörler olarak belirtmişlerdir.

Ankete katılanların % 38,3’ü, 2019 yılı için, ekonomik büyüme konusunda iyimser bir görüşe sahiptir.

ATTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Seyhan Pencablıgil “Firmalarımız büyüme perspektifindedirler ve bu çerçevede, hükümetten hızlı ekonomik büyümeyi destekleyici politikalar beklemektedirler. Anketimizin Arnavut hükümetinin yeni yatırımların artırılması için uygulayacağı politikalara yardımcı olacağını ümit ediyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Büyükelçisi Sn. Ahmet Yörük ise, konuşmasında, ankete ilişkin en önemli sonucun, 2018 yılında Arnavutluk’taki bürokratik sorunlara karşın, Türk yatırımlarının artmış olması ve bu yatırımlar sayesinde istihdam olanaklarının da gelişmesi olarak vurguladı. Büyükelçi bu durumun, ilerki dönemler için de, Türk şirketlerinin Arnavutluk ekonomisinin gelişimine güven duyduklarının ifadesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Yrd. Sn. Senida Mesi ve Ekonomi Bakan Yrd. Sn. Albana Shkurta yaptıkları konuşmalarda Arnavutluk’taki Türk şirketlerin yatırımları desteklediklerini dile getirdiler. Daha sonra, ATTSO üyelerinin Arnavutluk’ta karşılaştıkları sorunlar ile ilgili soruları cevapladılar.

Toplantıdan sonra düzenlenen kokteyle, ATTSO üyelerinin yanı sıra, dernek  ile ikili Ticaret ve Sanayi Odalarının temsilcileri, Odamızın partnerleri ve dostları katıldı.

Share This: