Hızlı İletişim: +355 42 200 700
Log In

Në kuadër  rishikimit të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë (MTL) midis Shqipërisë dhe Turqisë, në datë 21 Janar 2019 u organizua në Tiranë takimi i Komitetit të Përbashkët të MTL’së.  Gjatë këtij takimi u diskutua lidhur me  përfshirjen  e investimeve dhe shërbimeve si pjesë e MTL’së si dhe zgjerimi i mëtejshëm i produkteve bujqësore që i nënshtrohen regjimit preferencial.

Share This: