Hızlı İletişim: +355 42 200 700
Giriş

Deĝerli tüccar ve sanayicilerimiz:
Arnavutluk’ta iş yapan belli başlı 10 Türk firmasının girişimi ve T.C. Tiran Büyükelçiliĝi’nin himayesi ile 2014 yılında kurulan Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, bugün 50 üyesi ile Arnavutluk’un seçkin bir sivil toplum örgütüdür. Ekonomik anlamda zor bir dönemde kurulmasına raĝmen üye sayısını ve faaliyetlerini gittikçe artıran Oda’mız yeni hizmete giren web-sayfası ile üyelerine ve topluma daha yakın olmayı hedeflemektedir.
Dost ve kardeş iki ülke olan Arnavutluk ve Türkiye’nin ticari ve sınaȋ ilişkilerini daha da ileriye götürmek bizim öncelikli vazifemizdir. Ayrıca, üyelerimizin menfaatlerini kamuoyu ve resmi merciler nezdinde müdafaa etmek ve nihayet üyelerimizin iş üretmelerine yardımcı olmak da amaçlarımızdandır.
Bize bu iyiniyetli yolculuĝumuzda destek olan herkese Yönetim Kurulu’muz adına teşekkür ederim.

Seyhan Pencablıgil
Yönetim Kurulu Başkanı